Keisari Irwiö - Kaikki Irwin Good­ma­nis­ta

Keisari Irwiön kaikki vuosien varrella tekemät Irwinin cover kappaleet tehdyistä le­vy­tyk­sis­tä jul­kais­taan samalle Tupla­kokoel­ma- levylle. 

Lisäksi kokoelman sisältöön on tarkoitus tehdä Goodmanin aikanaan tun­ne­tuk­si tekemästä suuresta tuo­tan­nos­ta ja useista eri hitti- kap­pa­leis­ta uusina versioina toimiva ja kulkeva koko­nai­suus. Sisältäen Irwin ralleja vuosilta 1965 - 1991 

Keisari Irwiön aiemmin tul­kit­se­mia Irwin- covereita voit kuunnella mm. Spotifyn alustalta.  

Joistain Keisari Irwiön tehdyistä kap­pa­leis­ta löytyy vi­deoklip­pe­jä myös alustalta: TikTok


Kaikki Irwinistä kokoelma - Keisarimusiikki.fi
Tuki ja Spon­so­roin­ti on en­siar­voi­sen tärkeää ja ter­ve­tul­lut­ta! Suun­ni­tel­lun Irwin Goodman covereita si­säl­tä­vän kokoelman ja sen jul­kis­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si.
Edistät ja kun­nioi­tat samalla Mestari, Irwin Goodmanin muistoa, sekä al­ku­pe­räis­tuo­tan­non oi­keuk­sien omistajia. Samalla tuet Keisari Irwiön tekemää uutta julkaisua ja autat sen to­teut­ta­mi­ses­sa.  
Uuden Irwin musiikin tuotanto- sekä jul­kai­su­ku­luis­sa voit antaa tukesi täällä: 
FI22 3939 0032 8700 24
Kei­sa­ri­musiik­ki kiittää jo alus­ta­vas­ti Spon­so­rei­ta! 
 


Keisari Irwiö Pentti Teräväisen haastateltavana

Pu­he­lin­haas­tat­te­lu!

Keisari Irwiötä haas­tat­te­li Radio Musan Pentti Te­rä­väi­nen.

Al­lao­le­vas­ta linkistä pääset kuun­te­le­maan Keisari Irwiön tuo­reim­mat Irwin Goodman kuu­lu­mi­set ja palan van­hem­paa­kin historiaa. Haas­tat­te­lu kuultiin myös Radio Musan taa­juu­del­la v. 2021 ( Video )

Keisari Irwiön esittämä kappale " Turun Tauti oli vuoden soi­te­tuim­mat iskelmät listalla vuonna 2021

Hyvää Uutta Vuotta 2022 kaikille Iskelmä- musiikin kuun­te­li­joil­le toivottaa Keisari Irwiö!
Yli vuosi sitten pää­tet­tiin julkaista vuonna 2021 uusi albumi Oi Irwin. CD- albumi saatiin jul­kais­tua vi­ral­li­ses­ti 15.04.2021 ja se tehtiin erittäin nopealla ai­ka­tau­lul­la.
Irwin Goodmanin ja Vexi Salmen muistolle tehty levy sai hyvän vas­taan­o­ton kuun­te­li­joil­ta ja useilta eri radio taa­juuk­sil­ta. Kap­pa­lei­ta soi vuoden aikana useasti myös Finn­ra­dion taa­juu­del­la. 
Keisari Irwiö kiittää ja kumartaa kaikkia ää­nes­tä­jiä ja kuun­te­li­joi­ta tasaisen puo­li­ses­ti, sekä Radioiden toi­mit­ta­jia ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta. Tietysti unoh­ta­mat­ta musiikki CD- tuo­tan­nos­sa toi­mi­nut­ta upeaa ja am­mat­ti­tai­tois­ta tiimiä.
Näihin tun­nel­miin ja on­nis­tu­mi­siin on hieno päättää tämä vuosi 2021.
HYVÄÄ UUT­TA­VUOT­TA 2022 KAIKILLE!   Vuoden 2021 eniten soineet iskelmät
Vuoden 2021 Iskelmä artisti

Äänestys 12.12.2021!

Vuoden Iskelmä Artisti

Keisari Irwiö 

Vuoden 2021 ISKELMÄ Artisti ää­nes­tyk­ses­sä mukana Irwin Goodmanin tun­ne­tuk­si tekemällä kap­pa­leel­la: Viuhahdus
Kappale on viu­hah­ta­nut usean kerran vuoden aikana Finn­ra­dion taa­juuk­sil­la.
Anna äänesi Keisari Irwiölle ja Viu­hah­duk­sel­le, näin kun­nioi­tat silloin myös Irwin Goodmanin ja Vexi Salmen muistoa.
Äänestys alkaa 12.12.2021 ja on käynnissä Finn­ra­dion ko­ti­si­vuil­la 13.12.2021 saakka.
Ääniä voit antaa peräkkäin 5x kahdesti vuo­ro­kau­den aikana.


Turun Tauti oli viikon soitetuin iskelmä 03.10.2021

Soitetuin Iskelmä!

Keisari Irwiö - Turun Tauti oli viikon soitetuin Iskelmä 03.10.2021

Turun Tauti on ollut paljon uutisoitu aihe monissa eri tie­do­tus­vä­li­neis­sä­kin. 

Keisari Irwiön esittämä Turun Tauti lienee en­sim­mäi­nen aiheesta tehty Iskelmä. Kap­pa­lees­sa tartutaan juuri taudin syihin eikä pelkkiin oireisiin.

Kuuntele You­tu­bes­ta tai Spotifyn listalta ja lisää tyk­kää­mä­si kappale omalle soit­to­lis­tal­le­si. Jaa Keisari Irwiön uutta Irwi­nis­miä so­si­aa­li­ses­sa mediassa.  

Viuhahdus nousee Suomi Soi Top 20 listalla Hittien taivaaseen

Hittien taivas

Viuhahdus kohti kärkeä Suomi Soi Top 20 listalla

Viuhahdus nousee Suomi Soi Top 20 listalla Hittien tai­vaa­seen. 

Kappale listalla kuun­te­li­joi­den ää­nes­tyk­ses­sä jo täydet 6- viikkoa. 
Lis­ta­si­jan kuulet pe 01.10.2021 kuun­te­le­mal­la Finn­ra­dion li­ve­taa­juut­ta klo. 19.00 alkaen.
Keisari Irwiö & Viih­de­par­tio kiittää kap­pa­let­ta ää­nes­tä­nei­tä kuun­te­li­joi­ta tas­a­puo­li­ses­ti ja eri­tyi­ses­ti Finn­ra­dion toi­mi­tus­ta.
Lisäksi Keisari Irwiö toivottaa kaikille kuun­te­li­joil­le erittäin mukavaa syksyä ja musii­kil­lis­ten Viu­hah­dus­ten" sii­vit­tä­mää lop­pu­vuot­ta.
Kuuntele: FinnRadio.FM - Li­ve­taa­juut­ta niin tiedät enemmän
Viuhahdus jo viidettä viikkoa Suomi soi Top listalla

Hittien tai­vaa­seen

Keisari Irwiö - Viuhahdus
Finn­ra­diol­la voit vaikuttaa mitkä kappaleet listalla soi.

Äänestä kappale Hittien tai­vaa­seen! 
Käytä ääntäsi Finnradio.fm ko­ti­si­vuil­la.
Ää­nes­ty­sai­kaa ma klo 18.00 asti.

Irwin Goodmanin & Vexi Salmen Muistolle!
Viuhahdus jo viidettä viikkoa peräkkäin Suomi Soi Top 20 listalla.

Ääni Ratkaisee!

Jatkaako Viuhahdus vielä vii­mei­sel­lä 6- viikolla Finn­ra­dion listalla ja nouseeko kappale listalta Hittien tai­vaa­seen.

Ääniä voit antaa 5x kahdesti vuo­ro­kau­des­sa samalle kap­pa­leel­le. Ää­nes­ty­sai­kaa on ma 27.09 klo 18.00 asti. 


Keisari Irwiö Finnradion taajuudella

Keisarin kuu­lu­mi­set

Keisari Irwiö Viuhahtaa" Finn­ra­dion taa­juu­del­la

Finnradio.fm kanavalta. Toi­mit­ta­ja, Marcos Kuusjärvi tie­dus­te­li per­jan­tai­na 17.09.2021 Keisari Irwiön uusimmat Irwin- kuu­lu­mi­set.
Kuuntele li­ve­taa­juu­del­ta Keisari Irwiön antamat kaikille sopivat Viuhahdus- vinkit vii­kon­lop­puun.
Oi Irwin kappale radion soitetuimpien levyjen listalla

Radio Top 20 lista

Kappale Oi Irwin Radio Top 20 listalla 

 Keisari Irwiö - Oi Irwin

Pai­kal­lis­ra­dioi­den soi­te­tuim­mat Radio Top 20 lista. 

Keisari Irwiö kap­pa­leel­la Oi Irwin sijalla 20

Soi­te­tuim­mat kappaleet viikoilla 34-35/2021

Kappale jatkaa viikoilla 36-37/2021 pykälää ylempänä soi­te­tuim­mat kappaleet Radio Top 20 listalla. 

Viikoilla 38-39/2021 jo soi­te­tuim­mat listan sijalla 17 

Viite: Viih­de­uu­ti­set / Hitit.fi

Viuhahdus, Keisari Irwiö & Anne Sandberg

Suomi Soi äänestys!

Keisari Irwiö oli Finn­ra­dion Syksyn Suomi Soi TOP 20 hitti-ää­nes­tyk­ses­sä mukana kap­pa­leel­la: VIUHAHDUS #7

Keisari Irwiön ja Anne Sandbergin esittämä versio Irwin Goodmanin kappaleesta Viuhahdus" on ollut FinnRadio.FM äänestyksessä usean viikon ajan!

Kappale kuului myös Vexi Salmen "rakastetuimpiin" Irwin- hitteihin. 

Irwin Goodman- tyylistä uutta musiikkia saat soimaan paikallisradioiden taajuuksille myös toivomalla kappaleita radioiden toimituksista. 

Keisarimusiikki kiittää ja Keisari Irwiö kumartaa syvään antamastasi kannatuksesta!

Oi Irwin kappale kesähitti äänestyksessä

Keisari Irwiö - Oi Irwin

Kappale oli KESÄHITTI ää­nes­tyk­ses­sä!

KEISARI IRWIÖ nousi juuri julkaistulla kappaleella Oi Irwin Finnradio.FM kesähitti-äänestykseenkin mukaan. 

Kannattamaan Irwin Goodman tyylistä muisto kappaletta pääsi suoraan Finnradion kotisivulle.

Oi Irwin kappale on ollut Radion viikon soitetuimpien iskelmien listallakin. 

Viimeksi 15.08.2021  

Keisari Irwiö - Oi Irwin Juhlalevy - Levyarvostelut

Keisari Irwiö

Keisari Irwiö - Oi Irwin juh­la­le­vyn nimikko kap­pa­lees­sa kai­pail­laan Irwiniä takaisin soit­to­lis­toil­le.

Keisari Irwiön kappale Oi Irwin on julkaisun jälkeen soinut jo useilla eri radiokanavilla ympäri Suomen- niemeä. 

Järviradio, Radio Robinhood, Radio Pooki, Radio Musa.

Nyt kappaleita voit kuunnella myös rajojen ulkopuolella. 

Radio Suomi - Söredtälje mukaan lukien. 


Jopa Espanjan aurinkorannikolta asti on kuulunut kappaleiden kaikuja ja Keisari Irwiön, Irwin Goodman kuulumisia.

 

Kuulumiset uusintana linkistä 13.7. tunnilla 19.00 alkaen,

sekä sunnuntaina 18.7. ja ma 19.7. tunnilla 16.00 alkaen.

Kuuntele Suomalaista ääntä maailmalta FinnRadio.FM live taajuudelta.

Keisari Irwiö ja Irwin Goodman

Lue lisää Hitit.fi sivulta

Kuuntele samalla Keisari Irwiön ja Penan ta­ri­na­tuo­kio!

Aiheena Oi Irwin Juhlalevy & Irwin Goodman 


Keisari Irwiö Radio Musan aamukahvilla

Keisari Irwiö

Keisari Irwiö Radio Musan aa­mu­kah­vil­la 2.7.2021 / Klo 09.05

KEISARI IRWIÖ kertoo kuulumisia Radio Musan aamukahvilla.

Aiheena Oi Irwin juhlalevy / Irwin Goodman

Haastattelu uusintana, la 3.7. Klo 15.05 / sekä ma 5.7. Klo 14.05

Radio Musaa voit kuunnella kanavalta 100.5 MHz tai Radio Musan nettiradioa.


Voit kuunnella Radio Musan nettiradioa alla olevasta linkistä klikkaamalla.

mMSNRZvaiCU-me
AI­NUT­LAA­TUI­NEN TILAISUUS!

Oi Irwin juhlalevy

Nyt vielä voit tilata muistoksi harvinaisen Keisari Irwiön - OI IRWIN muisto- ja juhlalevyn. Julkaistu kunnianosoituksena Vexi salmen ja Irwin Goodmanin muistolle sekä mo­ni­kym­men­vuo­ti­sel­le yhteistyölle. 

Irwin Goodman poistui keskuudestamme 30v. takaisin.
Vexi Salmi menehtyi Syyskuun 8. 2020.
Levyjä on painatettu vain mainosjakeluun vaativia kappaleita.
Toimi nopeasti jos haluat levyn muistoksi. Fyysinen muisto on aina käsinkosketeltava.
Todistetusti toimivaa Irwin Goodman tulkintaa
Hinnat kappaleittain

10€*

+ postikulut
Keisari Irwiö - Oi Irwin Juhlalevy 2021

* Huomioitavaa!  Saat Oi Irwin levyn tilattua kätevästi sähköpostilla, maksaminen tapahtuu ennakkoon tilillemme ja kun maksu- suoritus näkyy tilillä. Levy annetaan postin kuljetettavaksi ilmoittamaasi osoitteeseen seuraavana arkipäivänä. 

Keisari Irwiö - Turun tauti ja Radio Robin Hood

Kuukauden Levy!

Pronssia, Keisari Irwiö levyllä Oi Irwin.

 Irwin Goodmanin musiikillista perintöä vaalivaa laulujen tulkintaa jo monella eri vuosi- kymmenellä.

Keisari Irwiö: 

Kiittää valinnoista arvovaltaista raatia! 

"Eletty elämä kuuluu äänessä"


Viite: Hitit.fi   Keisari Irwiö - Vuosien Varrelta
So­si­aa­li­sen median linkit toimivat alta.
1. Spotify
2. You Tube
3. Linkedin
4. Twitter
5. Token Tube
6. Instagram
7. TikTok
8. Facebook

Kei­sa­ri­musiik­ki suo­sit­te­lee!

Soit­to­vuo­ros­sa kappale:
Lentävät ei mua kiinni saa..

Klikkaa kuvaa alta ja kuuntele Youtube kanavalta. 


TUKI


Ko­ti­si­vu­jen ylläpidon kus­tan­nuk­sis­sa ja Uuden musiikin tuotanto- sekä jul­kai­su­ku­luis­sa voi tukea täältä 

FI22 3939 0032 8700 24


Oma­kus­tan­ne- Tai­tei­li­jal­le tukesi on en­siar­voi­sen tärkeää.

Kei­sa­ri­musiik­ki Kiittää tuestasi!


-----

© Kei­sa­ri­musiik­ki. Kaikki oikeudet pi­dä­te­tään.

YH­TEY­DE­NO­TOT

Email: info@kei­sa­ri­musiik­ki.fi