Keisari Irwiö BIO

Sivuille Bio, päi­vi­te­tään musiik­kiin ja Irwin- ta­pah­tu­miin liittyviä vanhempia muistoja kuin ajan­koh­tais­ta­kin.

Toi­vot­ta­vas­ti matka Kei­sa­ri­musii­kin jul­kai­su­jen parissa tulee olemaan miel­lyt­tä­vä ja mie­len­kiin­toi­nen! 

Siihen matkaan mahtuu mukavia ko­ke­muk­sia ja paljon mie­len­kiin­toi­sia eri koh­taa­mi­sia vuo­si­kym­me­nien aikana Irwin- ta­pah­tu­mis­sa sekä musiikin parissa.

1. Keisari Irwiö ki­ta­roi­neen Porin Raa­ti­huo­neen edustalla 2004

2. Irwin fes­ti­vaa­lit ja Keisari Irwiö Irwin Goodman lau­lu­kil­pai­lun fi­naa­lis­sa

3. Pei­li­kel­lo­ja Irwinin kuvalla pai­na­tet­tiin aluksi vain muutama mal­li­kap­pa­le

4. En­sim­mäi­nen Iwinin kuvalla tehty pei­li­kel­lo luo­vu­tet­tiin Riitta Ham­mar­ber­gil­le

5. Irwin pei­li­kel­lo­jen historiaa Hä­meen­lin­nas­ta, Vexi Salmi ja Jouko "Tutti" Rita 

6. Irwin Goodman pei­li­kel­lo, Vexi Salmen ni­mi­kir­joi­tuk­sel­la

7. Keisari Irwiö, Oi Irwin kap­pa­leel­la soi­te­tuim­pien iskelmien listalla 08.08.2021

8. Keisari Irwiön esittämä kappale: Viuhahdus, Suomi soi Top 20 ää­nes­tyk­ses­sä 

9. Kappale Viuhahdus kuului myös Vexi Salmen ra­kas­te­tuim­piin Irwin- hitteihin

10. Irwin Goodman aiheisia valokuvia ja ma­te­ri­aa­lia jul­kais­taan, seuraa sivuja!

11. Keisari Irwiö kap­pa­leel­la Viuhahdus soi­te­tuim­pien iskelmien listalla 5.9.2021

12. Keisari Irwiö nappasi paa­lu­pai­kan kap­pa­leel­la Viuhahdus FinnRadio.fm listalla.

13. Oi Irwin Radio Top 20 soi­te­tuim­pien levyjen listalla. Viikoilla 34-37/2021

14. Keisari Irwiön uusimmat Irwin- mietteet Finn­ra­dion taa­juu­del­ta 17.09.2021

15. Viuhahdus jälleen radion viikon soi­te­tuim­mat iskelmät listalla 19.09.2021

16. Keisari Irwiö jatkaa Oi Irwin kap­pa­leel­la radioiden soi­te­tuim­mat levyt listalla 

17. Juhlalevy Oi Irwin on soinut julkaisun jälkeen useilla eri ra­dio­ka­na­vil­la

18. Keisari Irwiö - Turun Tauti lienee en­sim­mäi­nen aiheesta tehty Iskelmä.

19. Onko Keisari Irwiö Vuoden Iskelmä Artisti 

20. Keisari Irwiö - Radio Musan Toi­mit­ta­ja, Pentti Te­rä­väi­sen pu­he­lin­haas­tat­te­lus­sa 2021 ( Video )

21. Kei­sa­ri­musiik­ki löytyy nyt myös TikTok- vi­deo­pal­ve­lus­ta. Linkki löytyy alempaa.

Keisari Irwiö ja Porin Raatihuone
Irwin Festivaali - Keisari Irwiö
Peilikello Irwin Goodman
Irwin peilikellot
Peilikellot ja historiaa Irwin Goodman

Myydään yksi kappale Irwin Goodmanin kuvalla silk­ki­pai­net­tu­ja peiliin tehtyjä kelloja.

Kello on todella har­vi­nai­nen, sillä taustalla on ni­mi­kir­joi­tuk­sen­sa päi­vä­mää­räl­lä 29.07.2005 kir­joit­ta­nut myös edes­men­nyt Vexi Salmi. 
Kello myydään vain tar­jous­ten pe­rus­teel­la.
Jos olet kiin­nos­tu­nut kello- har­vi­nai­suu­des­ta, vain asial­li­set tar­jouk­set huo­mioi­daan yk­si­tyis­vies­til­lä.

Vastaavia kelloja tehtiin kaksi kap­pa­let­ta joihin Vexi kirjoitti nimensä noin 17v sitten. Toinen kelloista myytiin samana vuonna huu­to­kau­pal­la Hä­meen­lin­nas­sa. 
Nyt on tilaisuus saada ai­nut­laa­tui­nen ajan-näyttäjä / muis­toe­si­ne ko­ris­ta­maan omalle tai yri­tyk­se­si seinälle ja muis­tut­ta­maan suurista viih­dea­lan edes- menneistä le­gen­dois­ta.  


Irwinin kuvalla oleva peilikello, Vexi Salmi nimikirjoitus

Keisari Irwiö oli kap­pa­leel­la Oi Irwin Finnradio.fm viikolla soi­te­tuim­pien iskelmien listalla 8.8.2021

Kappaleen voit kuunnella myös Spotifyn ja Youtuben musiikki- alus­toil­ta. 
1. Seija Rankinen kap­pa­leel­la, Levoton Laulu.
2. Elina Sauri kap­pa­leel­la, Oikein Hyvät Kahvit. 
3. Keisari Irwiö kap­pa­leel­la Oi Irwin.
Keisari Irwiö soitetuimpien iskelmien radio listalla

Keisari Irwiö kap­pa­leel­la VIUHAHDUS Syksyn Suomi Soi TOP 20 ää­nes­tyk­ses­sä.

Keisari Irwiö Suomi Soi äänestyksessä mukana kappaleella Viuhahdus

Vexi Salmi menehtyi 8. Syyskuuta 2020

Kappale Viuhahdus tehtiin uusinta- versiona Keisari Irwiö - Oi Irwin Juh­la­le­vyl­le Vexi Salmen ja Irwin Goodmanin muistolle lo­ka­kuus­sa v.2020


Vexi Salmi ja Irwin Goodman

KEI­SA­RI­MUSIIK­KI TIEDOTTAA!

Kohta jul­kais­taan sivuilla IRWIN GOODMAN aiheista ma­te­ri­aa­lia sisältäen nos­tal­gi­sia ja har­vi­nai­sia valokuvia taus­ta­tie­doil­la. 
Tai­tei­li­ja Antti Ham­mar­berg alias Irwin Goodmanin äidin Kirsti Ham­mar­berg ni­mi­kir­joi­tus päi­vä­mää­räl­lä 14.09.1993 
#Ham­mar­berg #Irwin #Goodman
Kuvat arkisto: Hanksi & Kei­sa­ri­musiik­ki 
Irwin Goodman valokuvia

Viikon soi­te­tuim­mat Iskelmät FinnRadio.FM taa­juu­del­la 5.9.2021

Keisari Irwiö kap­pa­leel­la Viuhahdus Finnradio.fm viikon soi­te­tuim­pien iskelmien listalla 5.9.2021 
Keisari Irwiö - Viuhahdus

Viuhahdus albumilta Oi Irwin

12.09.2021 päät­ty­neel­lä viikolla Keisari Irwiö oli kap­pa­leel­la Viuhahdus soi­te­tuim­pien iskelmien paa­lu­pai­kal­la Finnradio.fm listalla.

#radio #Iskelma #Irwin #Goodman
PS. Irwin Goodmanin muistoa kun­nioi­tet­tiin myös Hä­meen­ky­rös­sä menneenä vii­kon­lop­pu­na isolla porukalla Irwin- musiikin merkeissä. Tai­tei­li­ja, Goodmanin vuo­si­päi­vää sil­mäl­lä­pi­täen. Joka oli 14.09.2021
Keisari Irwiö otti paalupaikan iskelmälistalla

Keisari Irwiö kap­pa­leel­la Oi Irwin 

Pai­kal­lis­ra­dioi­den soi­te­tuim­mat levyt Radio Top 20 listalla.
Viikoilla 34-37/2021 
Levyn nimikko kap­pa­lees­sa kai­pail­laan Irwiniä takaisin soit­to­lis­toil­le.
Viite: HITIT.FI  

http://www.hitit.fi/index.php/viih­de­uu­ti­set/radio-top-20/

Keisari Irwiö Radio Top 20 listalla

Keisari Irwiön uusimmat Irwin- kuu­lu­mi­set Finnradio.fm li­ve­taa­juu­del­ta

Pää­toi­mit­ta­ja, Marcos Kuusjärvi haas­tat­te­li vii­mei­sim­mät kuu­lu­mi­set 17.09.2021. 
Keisari Irwiön pikaiset vinkit" Viu­hah­dus­ten- vii­kon­lop­puun. 
Kuuntele Suomi Top- listaa sopivasti näin per­jan­tai­na Finn­ra­dion li­ve­taa­juu­del­ta ja uusia viu­hah­ta­via mietteitä vii­kon­lo­pun aikana.
Ko­ti­mais­ta viu­hah­ta­vaa viihdettä kuuluu nyt vii­kon­lop­pu­na FM- Ra­dio­ka­na­val­ta.
Linkistä taa­juu­del­le:

https://li­ve­taa­juus.fi/radio/finn­ra­diofm/


Keisari Irwiö Finnradion taajuudella

Viuhahdus jälleen radion viikon soi­te­tum­mat iskelmät listalla 19.09.2021

Keisari Irwiö py­syt­te­lee jo neljättä viikkoa Irwinin aiemmin tun­ne­tuk­si tekemällä kap­pa­leel­la Viuhahdus Finn­ra­dion viikon soi­te­tuim­mat Iskelmät listalla. 
Jälleen 19.09.2021 Viu­hah­duk­sel­la ollaan toisella sijalla. Kär­ki­pai­kal­la tällä kertaa vuo­ros­taan Seija Rankinen upealla iskelmä kap­pa­leel­la, Levoton Laulu.


Kyllä Irwin Goodmanin aikanaan tun­ne­tuk­si tekemiä lauluja ja musiikkia kansa edelleen vaan rakastaa, sekä laulujen sanoma on lähellä ihmisten sydäntä.
Keisari Irwiö kiittää ja kumartaa! Kiitos ää­nes­tä­jien ja Finnradio.fm ra­dio­ka­na­van. Suurin kiitos tietysti edes­men­nei­den Irwin Goodmanin & Vexi Salmen.
Muistolle myös tilaa näin Sa­noit­ta­ja Vexi Salmen syn­ty­mä­päi­vä­nä, joka osui ajan­koh­taan 21.09.1942. / Vexi olisi tänään täyttänyt 78v. Kappale Viuhahdus kuului myös Vexi Salmen ra­kas­te­tuim­piin" Irwin- hitteihin.
Viuhahdus jälleen Radiossa soitetuimmat iskelmät listalla

Oi Irwin pai­kal­lis­ra­dioi­den soi­te­tuim­mat levyt listalla. Lis­ta­vii­koil­la 38-39/2021

Keisari Irwiö kaipailee Irwiniä takaisin soit­to­lis­toil­le kap­pa­lees­sa Oi Irwin.
Kappale pai­kal­lis­ra­dioi­den soi­te­tuim­mat levyt listalla. Lis­ta­vii­koil­la 38-39/2021
Kappale nyt soi­te­tuim­mat listan sijalla 17
Lähde: Viih­de­uu­ti­set / Hitit.fi

http://www.hitit.fi/index.php/viih­de­uu­ti­set/radio-top-20/


Irwiniä kaipaillaan soittolistoille kappaleessa Oi Irwin

Keisari Irwiö - Turun Tauti soit­to­lis­tal­la

Nyt Radio Soitossa Keisari Irwiö ja Irwin Goodmanin cover kappaleet. Kappale Turun Tauti on noussut Finn­ra­dion viikon soi­te­tuim­pien Iskelmien listalle.   
Oi Irwin Juh­la­le­vyn kappaleet on soinut julkaisun jälkeen useilla eri ra­dio­ka­na­vil­la ympäri Suomen- niemen.
Viikon soi­te­tuim­mat Iskelmät Finnradio.fm 26.09.2021
Keisari Irwiön lauluja on kuultu radion aalloilla mm. 

Radio Musa, Finnradio.fm, Jär­vi­ra­dio, Radio Robin Hood, Radio Sandels, Radio Pooki ja Radio Suomi - Sö­der­täl­jes­sä

Radioaalloilla Cover kappaleet Irwin Goodman

Keisari Irwiö - Turun Tauti

Turun Tauti lienee en­sim­mäi­nen aiheesta tehty Iskelmä. Kap­pa­lees­sa tartutaan juuri taudin syihin eikä pelkkiin oireisiin. Ja lääkekin vaivaan löydetään takuu varmasti.

Turun tauti on paljon uutisoitu aihe ollut monissa eri tie­do­tus­vä­li­neis­sä­kin vuosien aikana. 

Ra­ken­nus­leh­ti  on paljon kir­joit­ta­nut myös aiheesta.
Keisari Irwiön esittämän kappaleen on sä­vel­tä­nyt Mauri Kiviniemi ja sanat on tehnyt Hannu Alaluusua. 
Musii­kil­li­ses­ta so­vi­tuk­ses­ta vastaa vuo­si­kym­me­nien aikana useiden Suomi - Hittien takana vai­kut­ta­nut sovitus- ja ää­ni­tai­tei­li­ja Jari Holm
Keisari Irwiö - Turun Tauti

KEISARI IRWIÖ on mukana Finn­ra­dion Vuoden 2021 ISKELMÄ Artisti ää­nes­tyk­ses­sä.  
Nyt Irwin Goodmanin tun­ne­tuk­si tekemällä kap­pa­leel­la: Viuhahdus
Kappale on viu­hah­ta­nut usein vuoden aikana Finn­ra­dion taa­juuk­sil­la.

Äänesi pääset antamaan nyt helposti Keisari Irwiölle Finn­ra­dion äänestys- sivulta. 

Äänestää voit 5x kahdesti vuo­ro­kau­den aikana. 

Sivulle pääset klik­kaa­mal­la alla olevaa linkkiä.

ARTISTI ÄÄNESTYS FINNRADIO

Vuoden 2021 Iskelmä artisti

Kuuntele!

Keisari Irwiö oli Radio Musan puhelin- haas­tat­te­lus­sa!

Ta­ri­na­tuo­kion aiheena oli Irwin Goodmanin ja Vexi Salmen muistolle julkaistu Oi Irwin Juhlalevy 2021. Sekä tarinaa Irwi­nis­mis­tä.

Video avautuu Youtube alustalta.

Keisarimusiikki TikTok- videopalveluun

Kei­sa­ri­musiik­ki TikTok

Vi­deo­pal­ve­lu

Kei­sa­ri­musiik­ki löytyy nyt myös TikTok- vi­deo­pal­ve­lus­ta.
 
Katso uusimmat pal­ve­lus­ta ja jaa helposti vi­deoklip­pe­jä ka­ve­reil­le­si so­si­aa­li­seen mediaan.  
Keisari Irwiö - Vuosien Varrelta
So­si­aa­li­sen median linkit toimivat alta.
1. Spotify
2. You Tube
3. Linkedin
4. Twitter
5. Token Tube
6. Instagram
7. TikTok
8. Facebook

Kei­sa­ri­musiik­ki suo­sit­te­lee!

Soit­to­vuo­ros­sa kappale:
Lentävät ei mua kiinni saa..

Klikkaa kuvaa alta ja kuuntele Youtube kanavalta. 


TUKI


Ko­ti­si­vu­jen ylläpidon kus­tan­nuk­sis­sa ja Uuden musiikin tuotanto- sekä jul­kai­su­ku­luis­sa voi tukea täältä 

FI22 3939 0032 8700 24


Oma­kus­tan­ne- Tai­tei­li­jal­le tukesi on en­siar­voi­sen tärkeää.

Kei­sa­ri­musiik­ki Kiittää tuestasi!


-----

© Kei­sa­ri­musiik­ki. Kaikki oikeudet pi­dä­te­tään.

YH­TEY­DE­NO­TOT

Email: info@kei­sa­ri­musiik­ki.fi